Altres ciutats

CRAE en altres comunitats

De moment, els membres d’ACOGE-ME noméspodem dedicar-nos als infants que viuen als CRAE de Catalunya, però comque no volem oblidar-nos dels queestan fora del territoricatalà, et deixem les adreces de contacte d’altres comunitats autònomes: