Tipus d’acollida

Tipus d’acollida

Hi ha diferents tipus de processos d’acollida, segons la situació de cada infant i la de la seva família.
Te les expliquem, són les següents:

  • Acollida d’urgència i diagnòstic: Suposa tenir un nen o nena de zero a sis anys mentres’estudia la situació de la seva família d’origen i es proposa la mesura més adequada per al menor. Aquesta mena d’acollida sol allargar-se durant uns sis mesos, encara que de vegades dura més temps.
  • Acollida simple: És la més freqüent per ainfants i adolescents. Té una durada d’un a dos anys, encara que pot arribar fins a la majoria d’edat.
  • Acollida permanent: Aquesta acollida està pensada per als infantsi adolescents que provenen de famílies que necessiten un llarg període de temps per superar una situació complicada. La previsió és que el nen o nena no torni amb la família d’origen, encara que continuï mantenint-ne el contacte en visites programades.
  • Unitats Convencionals d’Acció Educativa (UCAE): És una modalitat d’acollida especialitzada per a persones que comptenamb una titulació i experiència que els permet atendre els requeriments específics dels infants amb necessitats especials, ja siguin grups de germans, nens o nenes de més deset anys i/o amb discapacitats físiques o psíquiques.
  • Acollida com a família col·laboradora: Es tracta d’acollides de cap de setmana, vacances o sortides puntuals amb nens i nenes majors de nou anys, que es troben en algun CRAEi que tenen poques possibilitats de poder retornar ambla seva família. La idea d’aquest projecte és que, quan arribin a la majoria d’edati deixin d’estar tutelats, comptin amb una figura de referència que els pugui seguir orientant i donant suport.

tipos